Rapport Interregionale financiële stromen: Wat, Hoe en Waarom?

Decoster, A., Sas, W. en Vanheukelom, T. (2017), Het rapport over de interregionale financiële stromen in België: wat, hoe, en waarom? Mimeo.
ABSTRACT

In deze nota vatten we de belangrijkste resultaten samen van het rapport: Decoster, A. en
Sas, W. (2017). “Interregionale financiële stromen in België van 2000 tot 2020”, Departement
Economie, KU Leuven, geschreven in opdracht van de Studiedienst van de Vlaamse Regering van het
Departement Kanselarij en Bestuur. Het rapport werd opgeleverd op 7 juli 2017.

Deze nota is een ex post beschouwing van de auteurs van het rapport. Ze is mede geïnspireerd door
de manier waarop de studie door sommigen ‘gelezen’ werd na de release op vrijdag 7 juli 2017. We gaan dieper in op de methodologie om duidelijk te maken welke interpretaties wel en niet geoorloofd zijn.