Belasten naar draagkracht

Belasten naar draagkracht: niet 'verwaterd'
ABSTRACT

In deze nota tonen we dat de beeldvorming dat - in de personenbelasting - het gemiddeld tarief niet meer zou stijgen, fout is. Die foutieve voorstelling wordt ingegeven door een gebrekkig onderscheid tussen 'marginaal' en 'gemiddeld' tarief; door brutolonen te gebruiken als indicator voor netto belastbaar inkomen, en door onvoldoende te beseffen dat een groot deel van de herverdelende kracht van een belastingsysteem volgt uit de belastingvrije som.

DOWNLOAD PUBLICATION