Belastingen en fiscaal beleid in België

Decoster, A. en Valenduc, C. (2011), Belastingen en fiscaal beleid in België, Acco, Leuven.