De Bijzondere Financieringswet voor dummies

Decoster, A. en Sas, W. (2011), De Bijzondere Financieringswet voor dummies, Flemosi Discussion Paper DP4.
ABSTRACT

De Bijzondere Financieringswet (BFW) staat al zes maanden lang in de schijnwerpers. Haar politieke belang wekte ook gaandeweg steeds meer publieke interesse op. Op zich is dat toe te juichen, want politici vinden de wet meestal te technisch voor een grondig publiek debat en enkel specialisten zouden zogezegd het kluwen nog kunnen of willen ontwarren. We zijn het daar uitdrukkelijk niet mee eens. Heel veel mensen tonen niet alleen interesse in die Bijzondere Financieringswet maar willen terecht mee discussiëren over problemen en voorgestelde oplossingen.
Met deze paper proberen we aan die nood tegemoet te komen door de BFW op verstaanbare wijze uit te leggen. Om de tekst toegankelijk te houden beperken we ons wel tot de hoofdlijnen. Eerst bespreken we hoe de huidige BFW er uitziet. Dan overlopen we de problemen, en we eindigen met een schets van oplossingen die op dit moment worden voorgesteld. We hebben het laatste deel (de huidige voorstellen) bewust wat minder gedetailleerd uitgewerkt omdat de voorstellen en oplossingen nog steeds in beweging zijn. Bovendien verandert de gedetailleerdheid en technisch vernuft van de onvermijdelijke compromissen niet echt veel aan de basisconcepten die we in deze tekst proberen uit te leggen.