De inkomensschok van het virus, de demper van de welvaartsstaat en de gaten in het vangnet

Capéau, B., Decoster, A., Vanderkelen, J. en Van Houtven, S. (2021), De inkomensschok van het virus, de demper van de welvaartsstaat en de gaten in het vangnet, Leuvense Economische Standpunten  2021/187, Leuven (Belgium): KU Leuven.
ABSTRACT

Dit LES(s) is een samenvatting van de COVIVAT beleidspaper nr 9 “De impact van de Covid-19 schok voor loon- en
weddetrekkenden in 2020"

  • Meer dan één op drie werknemers leed in 2020 inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of door een terugval in inkomen uit flexijobs.
  • Gemiddeld verloor een getroffen werknemer 15,1% aan bruto jaarinkomen.
  • De verhoogde uitkeringen brachten dat verlies terug tot een daling van 3,1% in beschikbaar jaarinkomen (of € 858).
  • Een langdurige terugval op tijdelijke werkloosheid zorgt voor grotere inkomensverliezen, ondanks de bijkomende premie voor langdurig
    tijdelijk werklozen.
  • Het gebrek aan sociale bescherming van inkomen verworven onder het flexi-statuut drijft het inkomensverlies fors op.
  • Voor werknemers die tijdelijk werkloos werden én een flexi-job zagen wegvallen, kan het verlies in beschikbaar inkomen zelfs oplopen
    tot 30%.