De nieuwe financieringswet: anders, maar ook beter?

Decoster, A., Sas, W. (2012). De nieuwe financieringswet: anders, maar ook beter? Leuvense Economische Standpunten LES 2010/137, 1-35 pp. Leuven (Belgium): KULeuven CES.
ABSTRACT

Nu een akkoord over een nieuwe financieringswet eindelijk een feit is, rest enkel nog de vraag of het geduld geloond heeft. Bieden de voorgestelde wijzigingen oplossingen voor de - al dan niet gepercipieerde - problemen van de oude financieringswet? Wat is nieuw, en wat liet men bij het oude? Waarom koos men voor bepaalde pistes, en liet men andere liggen?