De relatie tussen de werkloosheidsuitkeringen en de werkloosheidsduur

Decoster A. en Vleminckx A. (1983) De relatie tussen de werkloosheidsuitkeringen en de werkloosheidsduur [The relation between unemployment benefits and the duration of unemployment spells]Referatenboek 16de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 382-393.