Economie, een inleiding

Decoster, A. (red.) (2010), Economie, een inleiding, Universitaire Pers Leuven.