Economie, een inleiding

Decoster, A. (red.) (2013), Economie, een inleiding, Universitaire Pers Leuven.