Hoe maken we een echte prijsindex voor woningverkopen in België?

Decoster A., De Swerdt K. (2005), Hoe maken we een echte prijsindex voor woningverkopen in België? [How to construct a genuine price index of hous sales?], SBOV, Leuven.
ABSTRACT

Ondanks voortdurende berichten in de media over stijgende woningprijzen, beschikken we in België niet over een echte prijsindex voor woningen. Immers, het beoordelen van de prijsevolutie van woningen op basis van gemiddelde verkoopwaarden kan misleidend zijn door mogelijke wijzigingen in de karakteristieken en kwaliteit van de verkochte woningen. In dit artikel tonen we aan dat het mogelijk is een prijsindex te construeren die hiervoor corrigeert. We bespreken de methodologie van een hedonische prijsindex en illustreren het gebruik ervan aan de hand van gegevens uit verschillende jaargangen van de huishoudbudgetenquête van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Tenslotte pleiten we ervoor dat de overheid de verzameling van kwalitatief hoogstaande en gepaste gegevens voor de constructie van een dergelijke hedonische prijsindex zou opstarten.