Huisbezit en ongelijkheid in woonconsumptie in Vlaanderen en Wallonië: wat kunnen we leren van doorsnedegegevens?

Capéau, B. and Decoster, A. (2002), Huisbezit en ongelijkheid in woonconsumptie in Vlaanderen en Wallonië: wat kunnen we leren van doorsnedegegevens? [House ownership and inequality in housing consumption in Flanders and Wallonia: a crossectional analysis], mimeo, Leuven, pp. 18.