Impact COVID-19 voor loon- en weddetrekkenden in 2020

Capéau, B., Decoster, A., Vanderkelen , J. en Van Houtven, S. (2021), De impact van de COVID-19 schok voor loon- en weddetrekkenden in 2020, COVIVAT Beleidsnota 9, KU Leuven Department of Economics.
ABSTRACT

In deze paper brengen we voor de populatie van loon- en weddetrekkenden het inkomensverlies in kaart voor het volledige jaar 2020. Daarbij hielden we ook rekening met het verlies van inkomen uit een flexi-job.

  • Meer dan één op drie werknemers leed in 2020 inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of een terugval in inkomen uit flexi-jobs.
  • Gemiddeld verloor een getroffen werknemer 15,1% aan bruto jaarinkomen t.o.v. een baseline-scenario ‘2020 zonder COVID-19’.
  • De verhoogde uitkeringen brachten dat verlies terug tot een daling van 3,1% in beschikbaar jaarinkomen, wat overeenkomt met een verlies van € 858.
  • De schok van corona doet zich disproportioneel voor in de onderste helft van de inkomensverdeling: daar waar de drie kwintielen met de laagste bruto jaarinkomens een aandeel vertegenwoordigen in bruto-inkomen van 41%, dragen zij 66,5% van het totaal bruto-inkomensverlies.
  • Hoe langer tijdelijk werkloos, hoe groter het verlies. Voor werknemers die langer dan 53 dagen tijdelijk werkloos waren in 2020 liep het verlies in beschikbaar inkomen op tot gemiddeld 5,7% (of een verlies van € 1 502). Dat verlies liep zelfs op tot gemiddeld € 3 075 voor werknemers die meer dan 156 dagen tijdelijk werkloos werden.
  • De horecasector werd het hardst getroffen in 2020: meer dan drie op vier werknemers werd tijdelijk werkloos; de gemiddelde duur van de tijdelijke werkloosheid in die sector bedroeg 111 dagen; het gemiddeld verlies in beschikbaar inkomen loopt op tot 6,5% of € 1 496 per jaar.
  • De afwezige sociale bescherming van het inkomen verworven onder het flexi-statuut drijft het inkomensverlies fors op. Werknemers die tijdelijk werkloos werden én een flexi-job zagen wegvallen, verliezen gemiddeld 24,4% in bruto-termen. Het beschikbaar inkomen daalt met 7,8% of € 2 457.
  • Voor een werknemer die 4/5e tewerkgesteld is in de horeca, tijdelijk werkloos wordt én een flexi-job verliest, kan het verlies in beschikbaar inkomen zelfs oplopen tot 28,8% (of € 8 842).