Koppeling van de budgetenquete 1997-98 en het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998). Nota voor de gebruikers van het gekoppelde bestand

Decoster A. and Van Camp G. (2001), Koppeling van de budgetenquete 1997-98 en het Fiscaal Bestand 1999 (inkomsten 1998). Nota voor de gebruikers van het gekoppelde bestand [Matching of the budget survey with fiscal income data, users’ guide for the resulting survey], Leuven, Centrum voor Economische Studiën.