Microsimulatiemodel voor Indirecte Belastingen – Deel 3: Beschrijving Simulatiemodule en eerste Simulatieresultaten

Decoster A., Schokkaert E. en Van Dongen H. (1993) Microsimulatiemodel voor Indirecte Belastingen - Deel 3: Beschrijving Simulatiemodule en eerste Simulatieresultaten [A microsimulationmodel for indirect taxes Part III:simulation module and first results], Rapport voor de Diensten voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid, 38 p.