Socio-Economisch Profiel van Geschorste Klanten bij Gaselwest

Decoster A., Vanneste J en Louis Y. (1995) Socio-Economisch Profiel van Geschorste Klanten bij Gaselwest [socio economic profile of defaulting customers of an electricity provider], Eindrapport, KULeuven Campus Kortrijk.