Sociale Zekerheid en Personenbelasting

Decoster A., Houthuys P., Nicaise I., Pacolet J., en Wouters R. (1985) Sociale Zekerheid en Personenbelasting [Social security and personal income tax]Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, augustus 1985, 691-727.

Herverdelen volgens draagkracht

Decoster A., Houthuys P., Nicaise I., Pacolet J., en Wouters R. (1985) Herverdelen volgens draagkracht [Redistribution according to ability to pay]De Gids op Maatschappelijk Gebied, 76(8-9), 681-689.