25 jaar herverdeling en adequaatheid van minimuminkomens in België

Decoster, A., Goedemé, T., Penne, T., Vandelannoote, D., Vanheukelom, T. en Verbist, G., (2018), 25 jaar herverdeling en adequaatheid van minimuminkomens in België, Hoofdstuk 3 (p. 107-122) in: Coene, J., Raeymaeckers, P., Hubeau, B., Goedemé, T., Remmen, R., en Van Haarlem, A., Armoede en Sociale Uitsluiting – Jaarboek 2018, Acco Leuven/Den Haag.

Vinden we de job van onze dromen?

Capéau, B. en Decoster, A. (2018), Vinden we de job van onze dromen? Hoofdstuk 9 in: Capéau, B., Cherchye, L., Decancq, K., Decoster, A., De Rock, B., Maniquet, F. Nys, A., Périlleux, G., Ramaekers, E. , Rongé, Z., Schokkaert, E. en Vermeulen, F. Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen, Garant, pp. 83-94.

Betaalt de taxshift zichzelf terug?

Capéau, B., Decoster, A., Maes, S. en Vanheukelom, T. (2018), Betaalt de taxshift zichzelf terug?, Leuvense Economische Standpunten, 2018/168, Leuven (Belgium): KU Leuven.