Een tax shift binnen de Vlaamse personenbelasting

Decoster, A. en Van Houtven, S. (2020), Een tax shift binnen de Vlaamse personenbelasting, in: Departement Financiën & Begroting Vlaamse Overheid, “Tax shift in de Vlaamse fiscaliteit”, p. 44-65.

A new indirect tax tool for EUROMOD

Akoguz, E., Capéau, B., Decoster, A., De Sadeleer, L., Güner, G., Manios, K., Paulus, A. and Vanheukelom, T. (2020), A new indirect tax tool for EUROMOD, Final Report JRC Project no. JRC/SVQ/2018/B.2/0021/OC, KU Leuven Department of Economics.