Langdurig werklozen in Halle-Vilvoorde

Decoster A., De Prycker E., Van Elewyck P., en Vleminckx A. (1982), Langdurig werklozen in Halle-Vilvoorde [Long term unemployed in Halle-Vilvoorde], HIVA (KU Leuven).

Sociale Zekerheid en Personenbelasting

Decoster A., Houthuys P., Nicaise I., Pacolet J., en Wouters R. (1984) Sociale Zekerheid en Personenbelasting [Social security and personal income tax], HIVA (KU Leuven), 284 p.

Family Size, Welfare, and Public Policy

Decoster A. (1988) Family Size, Welfare, and Public Policy, doctoraatsverhandeling, KU Leuven, Reeks van de Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, nr.65.

Economie, van opgave tot uitkomst

Carlier, A. en Decoster, A. (1992) Economie, van opgave tot uitkomst  [Excercises for Introductory Economics], Universitaire Pers Leuven, 380 p.

Inleiding tot de Economie

Berlage L. en Decoster A. (red) (1997) Inleiding tot de Economie [Introductory Economics], Universitaire Pers Leuven, 1119 p.

De solidaire financiering van de zorgverzekering

Pacolet J., Van De Putte I., Decoster A., and Van Camp Guy (2000), De solidaire financiering van de zorgverzekering [Financing of health insurance], Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid, 124 p.

Inleiding tot de Economie

Berlage L. en Decoster A. (red) (2000) Inleiding tot de Economie [Introductory Economics], Universitaire Pers Leuven, 751 p.

Inleiding tot de Economie

Berlage L. en Decoster A. (red) (2005) Inleiding tot de Economie [Introductory Economics], Universitaire Pers Leuven.