De Bijzondere Financieringswet

De Bijzondere Financieringswet (BFW) bepaalt op welke manier Gewesten en Gemeenschappen de inkomsten kunnen verwerven nodig om de hen toegekende bevoegdheden uit te oefenen: belastingen? dotaties? leningen? De oorspronkelijke BFW van 1989 werd grondig hervormd in de 6de staatshervorming van 2014. In de aanloop naar een eventuele 7de staatshervorming komt de BFW onvermijdelijk opnieuw ter sprake. In deze lezing probeer ik uit deze nogal technische materie de grote lijnen te distilleren. Dat maakt duidelijk dat de BFW – helemaal terecht – een uitdrukking is van politieke keuzes binnen een federaal België.

Corona en de overheidsfinanciën

In deze lezing betoog ik dat de Cassandra-uitspraken over de toename van het overheidstekort en -schuld ten gevolge van de Corona-schok onterecht zijn. Er zijn minstens drie redenen waarom uitspraken zoals “we worden terug geworpen naar de jaren ’80” misleidend of zelfs gewoon fout zijn. Ten eerste is Corona tijdelijk, ten tweede is het gebruik van schuld om de effecten van Corona in te dammen ‘goed beleid’, en, last but not least, ten derde ligt de intrestvoet beduidend onder de nominale groeivoet. Dat zijn drie relevante verschillen.

Een fundamentele belastinghervorming

Iedereen vindt dat arbeid te zwaar wordt belast. Velen vrezen dat een tax-shift ofwel de herverdeling zal aantasten (bijvoorbeeld als we verschuiven naar BTW), ofwel de groei zal belemmeren (bijvoorbeeld als we verschuiven naar kapitaal). Kunnen we ontsnappen aan de fameuze afruil tussen “rechtvaardigheid” en “efficiëntie”? Is ons huidig belastingstelsel überhaupt wel nog “rechtvaardig”? Wat is “rechtvaardig” en wat bedoelen economen exact met “efficiënt”?

Belastingen: rechtvaardig en/of efficiënt?

Iedereen vindt dat arbeid te zwaar wordt belast. Velen vrezen dat een tax-shift ofwel de herverdeling zal aantasten (bijvoorbeeld als we verschuiven naar BTW), ofwel de groei zal belemmeren (bijvoorbeeld als we verschuiven naar kapitaal). Kunnen we ontsnappen aan de fameuze afruil tussen “rechtvaardigheid” en “efficiëntie”? Is ons huidig belastingstelsel überhaupt wel nog “rechtvaardig”? Wat is “rechtvaardig” en wat bedoelen economen exact met “efficiënt”?