Assal, Capéau, Decancq, Decoster, Kuypers, Vanderkelen, Vanheukelom en Verbist (2022), Inkomensongelijkheid in België: wat we weten en niet weten

Assal, E., Capéau, B., Decancq, K., Decoster, A., Kuypers, S., Vanderkelen, J., Vanheukelom, T. en Verbist, G. (2022), Inkomensongelijkheid in België: wat we weten en niet weten, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 64 (2), 133-171.
ABSTRACT

In dit artikel beschrijven en evalueren we het bestaande cijfermateriaal over de evolutie van de inkomenongelijkheid in België tussen 1985 en 2020. We gebruiken daarvoor enkel bestaande  academische studies en publiek beschikbare databases die statistieken bevatten betreffende de evolutie van ongelijkheid van marktinkomen (of factorinkomen), van bruto inkomen of inkomen vóór belastingen, en van belastbaar of besteedbaar inkomen.

Uit de meeste studies en data leiden we af dat de inkomensongelijkheid in België over de beschouwde periode vrij stabiel gebleven is. Maar voor een definitieve conclusie over de ongelijkheidsevolutie in België lijkt het toch nog te vroeg, gezien de lacunes in de verschillende databronnen, inconsistente definities doorheen de tijd en structurele methodologische verschillen tussen de onderliggende datasets.

Deze paper vormt net daarom het startpunt van het door BELSPO gefinancierde BE-PARADIS-project (the Belgian Paradox of Inequality Studies - 2020-2024).