Begroting is niet onhoudbaar, als men keuzes durft maken

Decoster, A. (2024), De begroting is niet onhoudbaar als men keuzes durft maken, Samenleving en Politiek, Vol. 31, 2024 (3), 6-12.
ABSTRACT

Ik bespreek hier zeven ‘mythes’ wat betreft de overheidsfinanciën in België. Ik ontkracht ze om duidelijk te maken dat bezorgdheid terecht is, maar dat de framing ervan in de vorm van rampscenario’s en Europese strafbanken jammer en vooral onvruchtbaar blijft. Stricto sensu is de begrotingssituatie trouwens niet “onhoudbaar”, maar onder controle. Alleen leidt het huidige primair tekort van bijna 3% tot een schuldratio die nog lang zal blijven stijgen. Gegeven lange termijn objectieven, zoals klimaattransitie en noden die volgen uit geopolitieke veranderingen of onzekerheid, is een bijsturing dus noodzakelijk. Verre van een “atoombom” is dat een uitdaging die haalbaar zou moeten zijn. Een pensioenhervorming en een fiscale hervorming kunnen daar zeker bij helpen, maar worden best op basis van andere argumenten uitgetekend.

  1. mythe 1: we staan aan de rand van de afgrond
  2. mythe 2: de ideale wereld is er één zonder overheidsschuld
  3. mythe 3: aangezien de intrestvoet onder de nominale groei ligt is er geen probleem
  4. mythe 4: de uitdaging voor onze begroting is het gevolg van COVID en de energiecrisis
  5. mythe 5: Europa legt een ‘atoombom’ onder de volgende regeringsonderhandelingen
  6. mythe 6: een fiscale hervorming had onze begroting uit het slop gehaald
  7. mythe 7: een pensioenhervorming had onze onze begroting uit het slop gehaald