Betaalt de taxshift zichzelf terug?

Capéau, B., Decoster, A., Maes, S. en Vanheukelom, T. (2018), Betaalt de taxshift zichzelf terug?, Leuvense Economische Standpunten, 2018/168, Leuven (Belgium): KU Leuven.
ABSTRACT
  • De voorbije jaren zijn er veel jobs bijgekomen. Maar het is niet eenvoudig vast te stellen hoeveel daarvan te danken zijn aan de taxshift.
  • Ons simulatiemodel laat toe om het effect van de taxshift af te zonderen van tal van andere factoren die de jobgroei kunnen verklaren.
  • Wij schatten dat er over de volledige periode 2016-2020 tussen 65 000 en 92 000 bijkomende jobs te danken zijn aan de taxshift.
  • Door het feit dat de taxshift niet budgetneutraal is wordt de jobgroei overschat.
  • Vooral mensen met een laag inkomen betreden de arbeidsmarkt dankzij de taxshift.
  • De bijkomende tewerkstelling zorgt voor bijkomende inkomsten en minder uitgaven, maar die zogenaamde ‘terugverdieneffecten’ moeten niet overschat worden.
  • De terugverdieneffecten zijn beperkt omdat sommige mensen ook minder werken t.g.v. de taxshift. Dat fenomeen doet zich eerder voor bij hogere inkomens.
  • De hogere BTW en accijnzen zorgen ervoor dat niet-werkenden, ouderen en werklozen dus, de verliezers zijn van de taxshift.