Covid-19: een dodelijk virus voor onze overheidsfinanciën?

Decoster, A. (2020) Covid-19: een dodelijk virus voor onze overheidsfinanciën? Tijdschrift voor Bank- en Financiewezen, 2020/4.
ABSTRACT

De economische schok veroorzaakt door de CORONA-crisis is ongezien, onwezenlijk en dramatisch. We wagen ons niet aan een voorspelling van de macro-economische gevolgen; we vertalen gegeven ramingen van de inzinking van de bbp-groei in een impact op de overheidsfinanciën. Daaruit blijkt dat het tijdelijk karakter van deze crisis en de herneming van de economische groei cruciaal zijn; als de groei volgend jaar herneemt, dan is de factuur van steunmaatregelen niet onbetaalbaar. De lange termijn determinanten van houdbare overheidsfinanciën zijn niet veranderd: ontvangsten die de verwachte groei van de primaire uitgaven dekken.

The economic shock caused by the CORONA-crisis is unseen and dramatic. In this article we do not try to predict macro-economic consequences. We translate given macroeconomic, and inherently extremely uncertain, macro-economic predictions, into its impact on public finance figures. This shows that the transitory nature of the shock, however big, has fundamentally different consequences than long term structural changes in revenues and expenditures. As long as the underlying structural factors remain unchanged, the sustainability of public finances is not  fundamentally affected by this huge negative, but temporary, shock.