De inkomensongelijkheid in sterfte tijdens de COVID-19 crisis in België

Decoster, A., Minten, T., Spinnewijn, J. en Van Houtven, S. (2020), De inkomensongelijkheid in sterfte tijdens de COVID-19 crisis in België, Leuvense Economische Standpunten, 2020/184, Leuven (Belgium): KU Leuven.
ABSTRACT

Dit LES(s) is een samenvatting van Discussion Paper The Income Gradient in Mortality during the Covid-19 Crisis: Evidence from Belgium, Discussion Paper Series Department of Economics KU Leuven, DPS 20.18

Er is een sterk verband tussen sterfte en inkomen, zowel tijdens als voor de COVID-19 crisis. Voor mannen tussen 40 en 65 bv., zien we
tot 5 keer meer sterfte bij de 10% laagste inkomens, in vergelijking met de 10% hoogste inkomens.
In de bevolkingsgroep ouder dan 65 jaar trof oversterfte tijdens de Corona-pandemie de laagste inkomens harder dan de hoogste
inkomens.
De oversterfte is het grootst voor ouderen met de laagste inkomens in de armste gemeentes.
Zelfs in de oudere bevolkingsgroep is de inkomensongelijkheid in sterfte tijdens maart en mei van 2020 vergelijkbaar met andere jaren.
Voor de bevolking onder de 65 jaar is er geen oversterfte tijdens de COVID-19-periode.
De oversterfte was het hoogst bij de bewoners van woonzorgcentra. Maar in deze groep is er geen significante relatie tussen inkomen
en sterfte.
Administratieve data zijn onontbeerlijk voor het bestuderen van de ongelijke impact van de COVID-19 crisis, en kunnen ook hun waarde
tonen bij het bestrijden ervan.