Decoster, Van Lancker, Vanderkelen en Vanheukelom (2020), Sociaal-economische kenmerken van werknemers en zelfstandigen in sectoren getroffen door de lockdown

Decoster, A., Van Lancker, W., Vanderkelen, J. en Vanheukelom, T. (2020), Sociaal-economische kenmerken van werknemers en zelfstandigen in sectoren getroffen door de lockdown, COVIVAT Beleidsnota 3, KU Leuven Department of Economics, http://www.covivat.be.
ABSTRACT
  • Niet iedereen wordt in gelijke mate getroffen door de zware inkomensschok die de COVID-19 pandemie met zich meebrengt.
  • Voor verdelingsanalyses (wie verliest meer of minder?) zijn verfijnde en actuele data nodig op het niveau van individuen en gezinnen. Die data komen pas met vertraging ter beschikking.
  • Daarom schetsen we in deze derde COVIVAT-beleidsnota een eerste voorlopig beeld van de differentiële impact van de schok, op basis van reeds bestaande en beschikbare data.
  • Eerst bepalen we welke sectoren het zwaarst getroffen worden. Het gaat om de horecasector, de sector van kunst, amusement en recreatie, en de non-food detailhandel.
  • Dan beschrijven we de sociaal-economische kenmerken van de mensen die in deze zwaar getroffen sectoren werken.
  • Daaruit blijkt dat in de zwaar getroffen sectoren relatief meer mensen werken met een kwetsbaar sociaaleconomisch profiel: jongeren, kortgeschoolden, alleenstaanden (met en zonder kinderen), huurders, werknemers die deeltijds werken vaak met tijdelijke contracten en zelfstandigen.
  • De lonen liggen in deze zwaar getroffen sectoren lager.
  • De mensen die in de zwaar getroffen sectoren werken, leven in gezinnen met een hoger armoederisico en met minder financiële reserves om periodes van inkomensdaling te overbruggen.