Ongelijkheid in België bekeken door een nieuwe bril

Decoster, A. en Sheikh Hassan, N. (2023), Ongelijkheid in België bekeken door een nieuwe bril, Samenleving en Politiek, 2023 (1), 35-43
ABSTRACT

Deze eerste – voorlopige! – DINA-resultaten, die ook inkomen uit financieel vermogen meenemen, doen ons besluiten dat het beeld van dalende, of in elk geval ‘niet stijgende’, ongelijkheid in België wel eens minder robuust zou kunnen zijn dan we dachten.