Family Size, Welfare, and Public Policy

Decoster A. (1988) Family Size, Welfare, and Public Policy, doctoraatsverhandeling, KU Leuven, Reeks van de Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, nr.65.