Koopkracht – een nuancering van de studie van de Gentse economen

Een reactie en nuancering van hoe de resultaten uit de studie over de koopkrachtevolutie van 900000 gezinnen tijdens de Vivaldi regeerperiode, gepubliceerd als Gents Economisch Inzicht, in de media geframed werden.
ABSTRACT

Collega’s Gert Peersman, Koen Schoors en Milan van den Heuvel van de Vakgroep Economie van de Universiteit Gent publiceerden een Gents Economisch Inzicht waarin de koopkrachtevolutie van 900000 gezinnen beschreven werd tijdens de Vivaldi regeerperiode (link). Die studie trok veel aandacht omdat de Gentse collega’s, om Abbeloos te citeren in De Standaard van 18 mei, “vervelende gaten hebben geschoten” in het verhaal dat Vivaldi de koopkracht goed heeft beschermd. Ook de titel in De Standaard waarin de studie samengevat werd loog er niet om: “Vier op tien huishoudens zagen koopkracht dalen onder Vivaldi”. Gegeven hoe dominant het thema koopkracht op de agenda staat in de kiescampagne, is het van belang die cijfers goed te interpreteren. In deze tekst betoog ik dat dat beter kan dan hoe de resultaten uit deze studie in bepaalde media aan bod kwamen.