Overlevingspensioen en toegelaten arbeid: winnaars en verliezers bij invoering van het Generatiepact-systeem

Decoster A., Orsini K. en Van Camp G.(2007), Overlevingspensioen en toegelaten arbeid: winnaars en verliezers bij invoering van het Generatiepact-systeem [Gainers and losers of the introduction of the Pact between Generations which changes the allowed combination of labour market activity and survivor pensions], in: Van den Troost, Ann en Vleminckx, K., Een pensioenstelsel op vrouwenmaat?, Garant, p. 105-136.