Sociale Zekerheid en Personenbelasting

Decoster A., Houthuys P., Nicaise I., Pacolet J., en Wouters R. (1985) Sociale Zekerheid en Personenbelasting [Social security and personal income tax]Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, augustus 1985, 691-727.