Vrijdenken over een belastinghervorming

Decoster, A. (2013), Vrijdenken over een belastinghervorming, De Gids op Maatschappelijk gebied, April 2013, 5-21
ABSTRACT

De laatste jaren zagen in verschillende landen commissies het levenslicht met als opdracht het belastingsysteem grondig te evalueren en voorstellen tot hervorming te formuleren. Enkele daarvan waren onafhankelijk van welke overheid dan ook, zoals de hoogstaande en sterk academisch gedreven Mirrlees Review in het Verenigd Koninkrijk of het boek Pour une révolution fiscale van de Franse economen Landais, Piketty en Saez. Andere waren min of meer opgezet door de bevoegde ministers, zoals de Henry Review in Australië, de Tax Working Group in Nieuw-Zeeland, of de US President’s Advisory Panel on Federal Tax Reform in de Verenigde Staten. België staat dus niet alleen met het gevoel dat het belastingsysteem onder de loep genomen moet worden en eventueel bijgestuurd.
Dat alleen al relativeert de overheersende teneur in het publiek debat als zouden we hier in de slechtste aller belastingwerelden leven. Ik ben immers verre van zeker dat dit het geval is.