We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje

Capéau, B., Decoster, A., Sheikh Hassan, N., Vanderkelen, J., Vanheukelom, T. en Van Houtven, S. (2022), We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje, Leuvense Economische Standpunten 192, Leuven Onderzoekseenheid Economie, KU Leuven. De Franstalige versie als Policy Note van Regards Economiques (UC Louvain): hier
ABSTRACT
  • De impact van de toename in gas- en elektriciteitsprijzen verschilt sterk over huishoudens heen en hangt in grote mate af van het verbruik en het contracttype.
  • De omvang van de prijsschok neemt toe met het huishoudinkomen. Maar uitgedrukt in termen van het inkomen, is de schok het grootst voor lage inkomens.
  • Huishoudens met vaste contracten ervaren geen prijsschok zolang hun contract niet afloopt.
  • De automatische indexering van lonen en uitkeringen is het instrument dat het verlies in koopkracht het sterkst opvangt. Het compenseert echter hoge inkomens meer dan lage inkomens.
  • Het sociaal tarief en de tijdelijke uitbreiding van de toekenningsvoorwaarden zorgt ervoor dat de meeste huishoudens in de eerste twee inkomensdecielen hun verlies in koopkracht sterk gecompenseerd zien.
  • De impact van de tijdelijke BTW-verlaging op elektriciteit is beperkt, zeker t.o.v. het effect van de automatische indexering en het sociaal tarief.