Welvaartsvergelijkingen aan de hand van equivalentieschalen

Decoster A. en Schokkaert E. (1986) Welvaartsvergelijkingen aan de hand van equivalentieschalen [Welfare comparisons by means of equivalence scales] in Pacolet J. en Nicaise I. (reds.) Draagkracht, Sociale Zekerheid en Personenbelasting, HIVA (KU Leuven).