Zijn onze belastingen (nog) progressief?

Decoster, A. (2009), Zijn onze belastingen (nog) progressief? In: Vranken, J., Campaert, G., Dierckx, D. en Van Haarlem, A. (red.) Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2009, Leuven / Voorburg: Acco, pp. 145-162.