Corona en de overheidsfinanciën

SUMMARY
In deze lezing betoog ik dat de Cassandra-uitspraken over de toename van het overheidstekort en -schuld ten gevolge van de Corona-schok onterecht zijn. Er zijn minstens drie redenen waarom uitspraken zoals "we worden terug geworpen naar de jaren '80" misleidend of zelfs gewoon fout zijn. Ten eerste is Corona tijdelijk, ten tweede is het gebruik van schuld om de effecten van Corona in te dammen 'goed beleid', en, last but not least, ten derde ligt de intrestvoet beduidend onder de nominale groeivoet. Dat zijn drie relevante verschillen.
EVENT
Rotary
DATE
23/03/2021
LOCATION
Leuven