Belastingen: rechtvaardig en/of efficiënt?

SUMMARY
Iedereen vindt dat arbeid te zwaar wordt belast. Velen vrezen dat een tax-shift ofwel de herverdeling zal aantasten (bijvoorbeeld als we verschuiven naar BTW), ofwel de groei zal belemmeren (bijvoorbeeld als we verschuiven naar kapitaal). Kunnen we ontsnappen aan de fameuze afruil tussen “rechtvaardigheid” en “efficiëntie”? Is ons huidig belastingstelsel überhaupt wel nog “rechtvaardig”? Wat is “rechtvaardig” en wat bedoelen economen exact met “efficiënt”? André Decoster probeert antwoorden te formuleren door inzichten uit de economische belastingtheorie te vertalen naar de actuele roep om een fundamentele belastinghervorming.
EVENT
Christen Forum (Website)
DATE
1 February 2016
LOCATION
Gent