Welvaartsvergelijkingen aan de hand van equivalentieschalen

Decoster A. en Schokkaert E. (1986) Welvaartsvergelijkingen aan de hand van equivalentieschalen [Welfare comparisons by means of equivalence scales] in Pacolet J. en Nicaise I. (reds.) Draagkracht, Sociale Zekerheid en Personenbelasting, HIVA (KU Leuven).

Verdelingseffecten van Milieuheffingen

Decoster A. en Van Dongen H. (1994) Verdelingseffecten van Milieuheffingen [Distributional effects of environmental taxation], Hoofdstuk V.3 in Verbruggen A. (1994) Leren om te Keren – Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, p. 717-725, Garant, Leuven.

Recettes Publiques et Politique Fiscale

Decoster, A., Gérard, M., and Valenduc, C. (2002), Recettes Publiques et Politique Fiscale, in de Callathäy, E., Histoire Des Finances Publique En Belgique, Tome VI, La Période 1990-2000, p. 107-134.

Woonuitgaven en –belastingen als determinant van de sociale welvaart

Capéau, B. and Decoster, A. (2003), Woonuitgaven en –belastingen als determinant van de sociale welvaart [Housing expenditures as determinant of social welfare], in: SBOV, (eds.), Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk. Bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen. Jaarboek 2002, Leuven, die Keure, pp. 290-305.

Ongelijkheid en armoede op wereldvlak: wat meten we? wat weten we?

Decoster A. (2005), Ongelijkheid en armoede op wereldvlak: wat meten we? wat weten we? [World inequality and poverty: facts and figures], in: Raymakers B. and Van Riel G. , (eds.), Hoe dichtbij is de toekomst? Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire Pers Leuven.

Overlevingspensioen en toegelaten arbeid: winnaars en verliezers bij invoering van het Generatiepact-systeem

Decoster A., Orsini K. en Van Camp G.(2007), Overlevingspensioen en toegelaten arbeid: winnaars en verliezers bij invoering van het Generatiepact-systeem [Gainers and losers of the introduction of the Pact between Generations which changes the allowed combination of labour market activity and survivor pensions], in: Van den Troost, Ann en Vleminckx, K., Een pensioenstelsel op vrouwenmaat?, Garant, p. 105-136.