25 jaar herverdeling en adequaatheid van minimuminkomens in België

Decoster, A., Goedemé, T., Penne, T., Vandelannoote, D., Vanheukelom, T. en Verbist, G., (2018), 25 jaar herverdeling en adequaatheid van minimuminkomens in België, Hoofdstuk 3 (p. 107-122) in: Coene, J., Raeymaeckers, P., Hubeau, B., Goedemé, T., Remmen, R., en Van Haarlem, A., Armoede en Sociale Uitsluiting – Jaarboek 2018, Acco Leuven/Den Haag.

Een tax shift binnen de Vlaamse personenbelasting

Decoster, A. en Van Houtven, S. (2020), Een tax shift binnen de Vlaamse personenbelasting, in: Departement Financiën & Begroting Vlaamse Overheid, “Tax shift in de Vlaamse fiscaliteit”, p. 44-65.

Trouvons-nous l’emploi de nos rêves?

Capéau, B. en Decoster, A. (2019), Trouvons-nous l’emploi de nos rêves? Chapitre 9 in: Capéau, B., Cherchye, L., Decancq, K., Decoster, A., De Rock, B., Maniquet, F. Nys, A., Périlleux, G., Ramaekers, E. , Rongé, Z., Schokkaert, E. en Vermeulen, F. En faut-il peu pour être heureux? Conditions de vie, bonheur et bien-être en Belgique, Antemis, pp. 75-86.

 

Vinden we de job van onze dromen?

Capéau, B. en Decoster, A. (2018), Vinden we de job van onze dromen? Hoofdstuk 9 in: Capéau, B., Cherchye, L., Decancq, K., Decoster, A., De Rock, B., Maniquet, F. Nys, A., Périlleux, G., Ramaekers, E. , Rongé, Z., Schokkaert, E. en Vermeulen, F. Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen, Garant, pp. 83-94.

Welvaartsvergelijkingen aan de hand van equivalentieschalen

Decoster A. en Schokkaert E. (1986) Welvaartsvergelijkingen aan de hand van equivalentieschalen [Welfare comparisons by means of equivalence scales] in Pacolet J. en Nicaise I. (reds.) Draagkracht, Sociale Zekerheid en Personenbelasting, HIVA (KU Leuven).

Verdelingseffecten van Milieuheffingen

Decoster A. en Van Dongen H. (1994) Verdelingseffecten van Milieuheffingen [Distributional effects of environmental taxation], Hoofdstuk V.3 in Verbruggen A. (1994) Leren om te Keren – Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, p. 717-725, Garant, Leuven.